top of page
Business Conference

Outplacement

Der arbejdes konkret med udarbejdelse af Jobplan, brutto-CV, Ansøgning og LinkedIn profil.

Pro-Rekruttering er virksomhedens repræsentant efter en afskedigelse og arrangerer jobforberedende aktiviteter i en aftalt periode efter afskedigelsen. Vores erfaring er at Outplacement efterfølgende giver virksomheden et godt image; desuden sættes der proaktivt ind med en foranstaltning, der evt. kan reducere omkostningen i fritstillingsperioden.

 

Pro-Rekruttering Services tilbyder Outplacement (genplacering) til en opsagt medarbejder/leder, med det formål at støtte vedkommende til at komme i arbejde igen.
 

Outplacement foregår gennem personlig rådgivning og giver den opsagte medarbejder mulighed for at arbejde målrettet og mere procesorienteret mod at komme i nyt job. I et outplacement-forløb hos os er den personlige og individuelle sparring omdrejningspunktet. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation.

Outplacement forløb
 

Et outplacement-forløb ser typisk således ud:

 

1

Situationsafklaring og udarbejdelse af Jobplan

2

Optimering af jobsøgningsprocessen, ansøgning og CV-udarbejdelse

3

Jobsamtalen, forberedelse og taktiske overvejelser

4

Ansættelsesvilkår m.m. Færdiggørelse af ansøgningskabelon, CV samt LinkedIn profil.

bottom of page